Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

| PLENG | Oferty pracy |

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Realizujemy projekt pt. „Miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego niskiej mocy do zastosowań specjalnych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka 4/1.1.1/2018.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego produktu-miniaturowego źródła promieniowania rentgenowskiego niskiej mocy, wraz z technologią produkcji.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Compact X. 

Całkowita wartość projektu: 8 005 707,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 258 823,24 zł