| PL  |  ENG

Realizujemy projekt pt. „Miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego niskiej mocy do zastosowań specjalnych”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego produktu-miniaturowego źródła promieniowania rentgenowskiego niskiej mocy, wraz z technologią produkcji.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Compact X.

Całkowita wartość projektu: 8 005 707,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 258 823,24 zł